КОМПЈУТЕРСКИ КУРСЕВИ, КУРСЕВИ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ И МАТЕМАТИКА НА ЕДНО МЕСТО
КОМПЈУТЕРСКИ КУРСЕВИ
>
>
>
>
>
>
>
>
> Adobe Photoshop
>
>
>
>
>
> Испити по програмирање
> Републички натпревари
>
>

 

 
ЛОКАЦИИ
ул. Франклин Рузвелт 33/2
тел: 072 311 748
Бул. Јане Сандански 90/4 лок.1
тел: 072 311 749
ул. Д.Стопаревиќ 66
тел: 031 416 737
ул. Среќко Пужаљка 1/3/1
тел: 031 424 247
 
www.vizija.mk
info@vizija.mk
 
 
 
 
© Образовен центар ВИЗИЈА - Сите права се задржани